Flanellbältet – The Cholera Belt

 

French Trench Warfare har ett avsnitt om hygien och kroppsvård. På sid. 250 står följande märkliga stycke (ordagrant citerat): ”Venereal diseases are nothing to be ashamed of;  see a doctor as soon as a discharge or a suspicious ulceration appears. Never neglect to wear a flannel belt. The ultra violet rays of the sun disinfect the clothes, the blankets and the straw.” Nästa stycke ger praktisk information om olika sorters löss och deras bekämpande.

Den förlåtande åsikten om veneriska sjukdomar är nog mer fransk än amerikansk. Flanellbältets roll är lite mer svårtolkad, men man förstår att solen har ett välgörande inflytande på hygienen.

På sid. 255 ges följande instruktioner mot skottsår i bröstet: ”Do not be too alarmed by the spitting of blood, and by shortness of breath; remain calm; sit down with your back supported; do not move and do not talk. If, while breathing, you suffer, bandage the chest fairly tight with the flannel belt applied as high as possible under the armpits.”

Om flanellbältet i första stycket hade ett oklart samband med veneriska sjukdomar har det nu avancerat till någon form av tryckförband mot skottsår i bröstkorgen.

Sista gången detta mystiska bälte nämns är på sidan 280. Kapitlet ger detaljerade instruktioner till olika grader av truppchefer om deras dagliga plikter. Troppchefen (The Half-platoon sergeant) skall bland annat beordra sina mannar ”To wear cholera belts”.

Man gissar att detta kolerabälte är samma sak som det tidigare nämnda flanellbältet men man är inte ett dugg klokare när det gäller bältets användning. Det är i varje fall inte samma sak som den vanliga livremmen i byxorna eller den som man har runt vapenrocken.

Man kan dock googla. ”cholera belt” har mystifierat fler än mig, men det finns svar, dock utan källhänvisningar, och de har uppenbarligen skrivits av folk som läst vad andra skrivit, för formuleringarna är häpnadsväckande lika. Inte desto mindre framgår att kolerabältet är en brittisk uppfinning från 1800-talets kolonialarmeer. Det är av flanell och är avsett att hålla nedre delen av buken och njurarna varma. Teorin var på den tiden att kolera uppstod när tarmsystemet blev avkylt. Även efter det att Robert Koch avslöjat kolerabakteriens existens (år 1893) framhärdade brittiska armén att dela ut kolerabältet, någon man inte tycks ha slutat med förrän efter andra världskriget. De militära institutionerna är sega!

Det vi lär oss av French Trench Warfare är att det inte bara var britterna som trodde på bältets välsignelser. Så gjorde även fransmännen och, i deras efterföljd, amerikanerna.

16 november 2011