Frank Heller

 

Fil dr Gunnar Serner (1886-1947), alias Frank Heller

 

Redigerad 22 januari 2019

 

 

År 2018 blev ett fullpackat Hellerår för min del. Jag hade åtagit mig att redigera Frank Hellersällskapets årsbok för 2018 och att planera och delvis leda sällskapets resa till Minorca i oktober. Målet var att följa Hellers fantasi, utvecklad i de tre romanerna om storhertig Ramon XX av Minorca: Storhertigens finanser (1915), Storhertigens senare finanser (1930) och Storhertigens efterlämnade finanser (1936).

 

Årsboken 2018 med titeln Frank Heller och Storhertigen av Minorca utkom programenligt och delades ut vid årsmötet som hölls den 6 oktober. I Frank Hellersällskapets årsbokserie har den nr 13, och redaktören är jag själv.

 

Årsboken 2019 kommer att innehålla min utgåva av Frank Hellers reportage från Italien, från oktober 1939 till juni 1943. Det blir en väldigt tjock bok - lyckligtvis är större delen redan avklarad, men en hel del arbete återstår.

 

I augusti 2017 deltog jag i Hellersällskapets träff i Rosenlunds herrgård i Jönköping, där min mors mormor Elisabeth Lindman, gift Serner, växte upp. Hon blev omsider mor till Gunnar Serner. När jag gick igenom hela släktlistan blev jag imponerad över släktens konsekvens i fråga om flicknamn: väldigt många av damerna har Elisabeth som andranamn, nästan aldrig första- eller tredjenamn. Detta framgår av den informationsskrift jag gav deltagarna på Rosenlund.