St.-Mihiel

Påbörjad 16 december 2012

St.-Mihiel är en stad vid Meuse ett par, tre mil uppströms Verdun. Den ligger vid kanten av den långa åsen med alla de gamla fästningsverk som hör till Verduns fästningsområde. Åsens utsträckning söderut slutar just här, och österut öppnar sig en rätt oskyddad slätt bort mot Lorraine och Alsace. Slättens namn är svåruttalat: Woëvre. I dessa trakter låg Eddie Rickenbacker förlagd när USA kommit med i kriget och det var i detta luftrum han vann sina segrar. Han skriver om det i sina memoarer.

När jag körde upp från Belfort i september 2011 passerade jag slätten utan att riktigt förstå var jag var och hamnade i frontpartiet på åsen ovanför St.-Mihiel i tro att jag var längre västerut. Så kan det gå när man kör ensam, ledd av GPS-navigatorn men utan att stanna för att läsa kartan och få en överblick.

St.-Mihiel ligger på båda sidor om floden Meuse och genom staden går både en landsväg och en järnväg söderifrån mot Verdun. Tyskarna tog staden och ett litet område väster om floden redan 1914 och behöll alltsammans (inklusive de arma stadsborna) ända fram till tidigt på hösten 1918, då amerikanerna äntligen lyckades jaga ut dem i sin första stora offensiv på fransk mark.

Stadsbornas lidanden under dessa år borde vara värda ett särskilt kapitel. Lite grand står det dock om detta i Gerard Caninis La Lorraine dans la guerre de 14-18 och en fortsättning följer om detta ...

De enda bilder jag har är från skyttegravarna uppe på höjderna, som var de första jag såg i Verdunområdet. Då var jag inte tillräckligt påläst för att förstå vad det var jag såg. De skyttegravar som går här uppe är de gamla tyska linjerna som försvarade St.-Mihielbågen. Fransmännen låg som vanligt nedanför på sluttningen. Längre bakom, uppe på åsen, låg platsen för ett tyskt fältsjukhus, som utmärktes med skyltar vid huvudvägen men inte gick att hitta så lätt ute i skogen.

En tät lövskog med smala, knöliga stigar och skyttegravar inne i skogen - minnen från striderna ovanför St.-Mihiel.

Det är inte lätt att se de gamla skyttegravarna inne i grönskan men de finns där.