Frank Heller

Frank Hellers reportage från Italien 1939 till 1943


Författaren, fil dr Gunnar Serner (1886-1947), tillbringade en stor del av andra världskriget i Italien, där han som Vecko-Journalens korrespondent publicerade 57 reportage om människor och händelser från hösten 1939 till sommaren 1943. Reportagen har just utkommit av trycket med omslag av Petter Lawenius. Min egen insats har varit att skriva av alla reportagen och författa förklarande fotnoter (763 stycken, för Heller var en lärd man med långa och svåra associationsbanor.


Frank Heller beskriver livfullt hur det var att leva i Italien - främst i Rom och dess omgivningar men även i provinsen Alto Adige - under de år då Italien först iakttog en försiktig neutralitet innan dess diktator Mussolini steg in på Tysklands sida efter Frankrikes nederlag sommaren 1940. Ransoneringar, mörkläggning, flygvarningar, svårigheter att resa, det tilltagande kontrollsamhället: Heller berättar livfullt om detta och mycket mer, även om hans framställning naturligtvis påverkades starkt av tanken på att den italienska censuren skulle läsa reportagen. Gunnar och Annie Serner lämnade Italien bara några dagar före Mussolinis fall och den tyska ockupationen av hela landet. Efter hemkomsten till Sverige samlade Heller materialet från reportagen och omarbetade det till en monografi med titeln Gladiatorernas uttågsmarsch.


Reportagen utgör i mångt och mycket källskrifter till historien, medan monografin (som snabbt översattes till engelska, franska och tyska) mer utgör en politisk kommentar.


Aili, Hans (utg), Frank Heller som utrikeskorrespondent. Redigerade och kommenterade av Hans Aili. Höör: pelotard press 2019.


Heller, Frank, Gladiatorernas uttågsmarsch. Anteckningar från Italien 1939-43, Stockholm 1943.